Η διαφήμιση αποτελεί για τις κοινωνικές επιστήμες στην Ελλάδα ένα υποτιμημένο αντικείμενο έρευνας. Το βιβλίο αυτό έρχεται να μελετήσει τις έντυπες διαφημίσεις 70 χρόνων (1945-2015) με σκοπό να αναδείξει τον πλούτο πληροφορίας που εμπεριέχουν, όχι μόνο με όρους επικοινωνιακούς και μάρκετινγκ, αλλά και όσον αφορά την εξέλιξη του υλικού πολιτισμού και των κοινωνικών προτύπων της μεταπολεμικής ελληνικής κοινωνίας.
178 διαφημίσεις επιλέγονται από ένα μεγάλο διαφημιστικό αρχείο που συγκροτείται σε συνεργασία του Ινστιτούτου Επικοινωνίας και του τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης έτσι ώστε να δοθεί στους αναγνώστες του βιβλίου η δυνατότητα να πραγματοποιήσουν ένα ταξίδι στο χρόνο. Ένα ταξίδι σε παλιά και νέα προϊόντα, σε παλιές και νέες κοινωνικές ταυτότητες, αξίες και επιθυμίες.
Μια επιστημονική ανάγνωση του διαφημιστικού κώδικα, μια περιπλάνηση στη σύγχρονη Ελλάδα.

More by Βασίλης Βαμβακάς & Κλειώ Κεντερελίδου